คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โควตาเรียนดี

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

   เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตาาเรียนดี สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผน วิทย์ - คณิต) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สาขาช่างอุตสาหการ เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า, ช่างกล) ปีการศึกษา 2562

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ หรือ โทร 038 627000 ต่อ 5400

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2562


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام