ประวัติคณะฯ


ประวัติความเป็นมา

 

จากวันนั้นถึงวันนี้
29 ก.ค. พ.ศ. 2553 ลงนามจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง

พ.ศ. 2554
รับนักศึกษา ET รุ่นแรก

พ.ศ. 2556
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษา ICPE และ ETAM รุ่นแรก

พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ก้าวเดินปีที่ 3 อย่างมั่นคง ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ตามวิสัยทัศน์ของคณะ "ผลิตบัณฑิต สร้างสรรงานวิจัย เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ"

 

Back to Top