คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.วราพร ชนะกุล
Dr.Waraporn Chanakul

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top