คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์
Dr.Jakkrawut Maitip

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top