คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผศ.ดร.มนฤดี ผ่องอักษร
Asst.Prof.Dr.Monrudee Phongaksorn

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top