คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ธนากร รัตนะ
Dr.Thanakorn Ratana

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top