คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล
Dr.Sureerat Thomyasirigul

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Nuclear Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan
ระดับปริญญาโท
M.Eng. (Environmental Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
ระดับปริญญาตรี
B.Sc. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
อื่น ๆ
LL.B. (Bachelor of Laws), Thammasart University, Thailand
งานวิจัยที่สนใจ
Remediation Treatment Technology, Water Quality monitoring,
Clean Technology, Life Cycle Assessment
ประสบการณ์ทำงาน
2014-Present Lecturer, Industrial Chemical Process and Environment Program, Faculty of Science, Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Rayong Campus
2012-2013 Lecturer, Environmental Technology Program, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Rayong Campus
2008-2010 Assistant Researcher, Research Laboratory Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
Research Topic: Determination of heavy metal in water using PIXE technique
2006-2007 Researcher, Research Laboratory Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.
Research Topic: Development of PIXE technique for environmental quality monitoring
1998-2005 Environmental Officer, Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok, Thailand.
Responsibility: Project management of the research and development of appropriate systems, methodologies, and technologies for the application in the management of wastewater, solid waste, hazardous waste and air pollution
ผลงานวิจัย
Peer-reviewed International journal articles and conference proceedings:
1. Sureerat Thomyasirigul, Aphaporn Setphakdee, Kanokwan Premdech, Piyawan Chanchaeng, Takan Promtong, and Udomsak Boonmeerati. (2017). Low cost and natural adsorbents for anionic heavy metal removal from contaminated water. Proceedings of The 13th International Conference – “ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”, 8 - 12 July 2017, University of Miyazaki, Japan.
2. Sureerat Thomyasirigul, Nattawat Phudphong, and Udomsak Boonmeerati. (2017). A New Mechanical Compressed Trash Can for Waste Volume Minimization. Proceedings of the 4th EnvironmentAsia International Conference – “Practical Global Policy and Environmental Dynamics”, 21-23 June, 2017, Bangkok.
3. Sureerat Thomyasirigul and Chawalit Ratanatamskul. (2015). Turning Krathong Waste into an Eco-friendly Recyclable Material. Proceedings of ISWA 2015 World Congress, 7-9 September 2015, Antwerp, Belgium (p. 98). Brussels: International Solid Waste Association.
4. Sureerat Thomyasirigul, Chavalit Ratanatamskul, Sitanan Thanomsab, and Udomsak Janjirawit. (2015). Environmental impact throughout Life cycle of Krathong made from bread and its comparison with Krathongs made from banana tree and polystyrene foam. Proceedings of ISIE conference 2015 – “Taking Stock of Industrial Ecology”, 7-10 July 2015, University of Surrey, Guildford, UK (P. 513). Guildford: University of Surrey.
5. Sureerat Thomyasirigul, Sitanan Thanomsab, and Udomsak Janjirawit. (2015). A Comparison of Water Pollutants of Krathongs made from Banana Tree, Foam and bread. Proceedings of the 3rd EnvironmentAsia International Conference – “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”, 17-19 June, 2015, Bangkok, Thailand (pp. 170-174). Bangkok: Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE).
6. Sureerat Thomyasirigul, Anirut Ruangphueng, Atcharaporn Suphakanchanakul, and Chavalit Ratanatamskul. (2015) Study on reducing time of analysis of biochemical oxygen demand (BOD) by seeding control. Proceedings of the 3rd EnvironmentAsia International Conference – “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”, 17-19 June, 2015, Bangkok, Thailand (pp. 433-436). Bangkok: Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE).
7. Sureerat Thomyasirigul, Anirut Ruangphueng, and Atcharaporn Suphakanchanakul. (2015). Optimum temperature for reducing time in analyzing the biochemical oxygen demand (BOD) of Thailand. Proceedings of the 4th International Conference – “Environmental Engineering, Science and Management”, May 27-29, 2015, Chiang Mai, Thailand (pp. 27R7-06, 1-5). Bangkok: Environmental Engineering Association of Thailand.
8. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, “Speciation and determination of Cr(III) and Cr(VI) in water by energy-dispersive PIXE analysis” X-ray spectrometry 2011; 40 (3), 202-204.
9. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, “The accuracy and precision of separation and determining Cr(III) and Cr(VI) in water using ion exchange filter combined with energy-dispersive PIXE”, Heavy Ion Accelerator System Scientific Report 2010, Japan.
10. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, Speciation and determination of Cr(III) and Cr(VI) in water by energy-dispersive PIXE analysis, 12th International Conference on Particle Induced X-Ray Emission and Its Analytical Applications, University of Surrey, Guildford, UK., Conference Proceedings, 27 June-2 July 2010, July 2010.
11. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, “Determination of chromium(VI) in water by PIXE analysis using ion exchange paper — limit of detection and interference by coexisting anions”, International Journal of PIXE 2009; 19, 1-8.
12. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, Yoshiyuki Oguri, and Chavalit Ratanatamskul, “ Application of ion exchange paper to preconcentration of chromium (III) and chromium (VI) in water for PIXE analysis”, International Journal of PIXE 2008; 18, 13-18.
13. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, Effect of coexisting anions on the determination of chromium (VI) concentration in water by PIXE analysis using ion exchange paper, 25th PIXE Symposium, Gunma University, Gunma, Japan, Proceedings of the 25th PIXE Symposium, 10-12 Sep.2008, p. 5, Sep. 2008.
14. Hitoshi Fukuda, Sureerat Thomyasirigul, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, Tandem accelerator of Tokyo Institute of Technology on PIXE measurement for chromium valence in water, 20th Study Group on the tandem accelerator and its related technologies, Tokai Research and Development Center, Ibaraki, Japan, Proceedings of Japan Atomic Energy Agency, 12-13 July 2007, pp. 145-148, Mar. 2008.
15. Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, Sureerat Thomyasirigul, Hitoshi Fukuda, Jun Hasegawa, and Yoshiyuki Oguri, Effect of coexisting anions on the determination of chromium (VI) concentration in water by PIXE analysis using ion exchange paper, 25th PIXE Symposium, Gunma University, Gunma, Japan, Proceedings of the 25th PIXE Symposium, 10-12 Sep.2008, p. 5, Sep. 2008.

Petty patent:
- Sureerat Thomyasirigul, Nattawat Phudphong, Udomsak Boonmeerati and Jittakorn Kanoknaikarn. 15 September 2016. Mechanical Compressed Trash Can. Thailand petty patent no. 12377.

Back to Top