คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์
Dr.Panuwat Ekdharmasuit

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
-
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Energy Technology), The Joint Graduate school of Energy and Environment (JGSEE), King Mongkut’s University of of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand
ระดับปริญญาโท
M.Sc. (Energy Technology), School of Energy, Environment, and Materials (SEEM), King Mongkut’s University of of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand
ระดับปริญญาตรี
B.Sc. (Physics), Kasetsart University (KU), Thailand
งานวิจัยที่สนใจ
Fuel cell technology
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านพลังงาน
รายวิชาที่ได้สอน Energy Technology, Applications and Conservation of Energy in Industrial Plants, Electrochemistry and Electrical Materials for Energy Applications
ผลงานวิจัย

Back to Top