คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ธนารักษ์ ศรีสุราษฎร์
Dr.Thanarak Srisurat

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Chemical Engineering)
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), THAILAND
ระดับปริญญาโท
M.Eng. (Chemical Engineering)
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), THAILAND
ระดับปริญญาตรี
B.Sc.
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), THAILAND
งานวิจัยที่สนใจ
Computational Fluid Dynamic (CFD), Process design and Alternative Energy, Multi-tubular Wall Coated Reactors and Fuel Processing
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้าน Process design
รายวิชาที่ได้สอน
ThermoFluid, Unit Operation, Unit Operation Laboratory, Basic Calculation in Chemical Engineering, Waste heat recovery, Applied Mathematics for Science, Mathematical Software, Fundamentals of Chemistry Laboratory, Chemistry Laboratory for Engineers, Environmental Unit Operation Laboratory
ผลงานวิจัย

Back to Top