คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.อัสนี โสมดี
Dr.Asanee Somdee

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
-
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Doctor of philosophy in Physics, Mahidol University, Bangkok, Thailand
ระดับปริญญาโท
Master of Science in Chemical Physics, Mahidol University, Bangkok, Thailand
ระดับปริญญาตรี
Bachelor of Science in Physics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
งานวิจัยที่สนใจ
Density Functional Calculation, Metal-Organic Interface, Surface and Interface science
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านฟิสิกส์
รายวิชาที่ได้สอน General Physics for Science 1, General Physics for Science 2, General Physics Laboratory 1, General Physics Laboratory 2
ผลงานวิจัย

Back to Top