ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (17 ม.ค. 60)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>


Download | ระเบียบปฏิบัติ | สาขา ICPE | สาขา ETAM |

Back to Top