ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 (10 ม.ค. 60)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Download | รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก |

Back to Top