ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาภาคตะวันออก (21 ธ.ค. 59)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Download | ระเบียบการปฏิบัติ | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ICPE | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ETAM |

Back to Top