วิจัยและบริการวิชาการ


งานบริการวิชาการนับเป็นงานหลักของคณะที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนชาวระยองและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย เราได้บูรณาการวิชาการ งานวิจัย งานบริการและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นวัฒนธรรมสีเขียวมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้นักศึกษาของคณะยังเป็นหนึ่งในทีมงานการทำงานเพื่อสังคม ปลูกฝังให้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ “สร้างชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออกในด้านการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ทำให้พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก เราจะเดินหน้าสร้างบุคลากร นักศึกษา สร้างงานวิจัย สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ชุมชนเยาวชนชาวระยองและสิ่งที่ดีต่อไป


งานบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน
วันที่ : 10-11 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง

Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام ماهواره اندروید ماهواره اندروید ماهواره جیبی اندروید کانال تلگرام